กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่ายดูดาว ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีวิทยากรจาก สสวท. มาให้ความรู้

 

 

   

ลิ้งค์ความรู้