กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

นายอนันต์  ฉวีรักษ์

ประธานคณะกรรมการ

                                                               

    นางสาวสุดารัตน์  รัชพันธ์                            นายวีระ  อิ้มแตง                             นางดอกจันทร์  สิงสีทา      

         ผู้แทนผู้ปกครอง                                      ผู้แทนครู                                    ผู้แทนองค์กรชุมชน

                                                               

      นายจิระศักดิ์  วัฒนราษฎร์                       ด.ต.อุกฤษณ์  วงเวียน                        พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       ผู้แทนศิษย์เก่า                              ผู้แทนองค์กรศาสนา

                                                                          

         พระอธิการพีระพงษ์ วีรสาโร                        นายลำพูน  ฉวีรักษ์                                 นายณัฐพล  อินโสม

             ผู้แทนองค์กรศาสนา                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                  

          นายศิริชัย  คูณตระการ                         นายพลากร  กมุทชาติ                          นายณพนรรจ์ โยธาจันทร์

               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                   

                                      นายผจญ  มณีกรรณ์                        นายนรินทร์  ผิวทอง

                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร