กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 64  16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและคณะครูฯ รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนาง ศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

 

 

   

ลิ้งค์ความรู้