กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่า ซึ่งจะหมดวาระในภาคเรียนที่ 1/2562 นี้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 

   

   

   

ลิ้งค์ความรู้