กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณฯ ลูกเสือ-เนตรนารี  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสะพือวิทยาคาร นำโดยว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  

 

   

ลิ้งค์ความรู้