กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 210 ราย และเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 24 ราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

 

   

ลิ้งค์ความรู้