กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอาริศญาพร ภูมิลำเนา  นายกฤตนัน ศรีภา  นายพงษ์ดนัย กระจิวผา และคุณครูศุภชาติ ศรีตะเขต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รูปแบบเพลง) การประกวดผลงานโครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 🎉🎉

   

ลิ้งค์ความรู้