กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผล มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เนื่องในวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

   

ลิ้งค์ความรู้