กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ได้รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการจากหน่วยตรวสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

   

ลิ้งค์ความรู้