กลุ่มงานบุคคล  

   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   

รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสารประชาสัมพันธ์  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

   

ลิ้งค์ความรู้