รวมรูปภาพกิจกรรม  

   

วารสาร  

   

ลงนามถวายพระพร  

   

เว็บบริการ  

   

ระบบสมาชิก  

   

งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

   

ลิ้งค์ความรู้