พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 1682

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่ายดูดาว ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีวิทยากรจาก สสวท. มาให้ความรู้