พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 1255

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดสอบ Per o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6-7 มกราคม 2563