พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 1830

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ดอนม่วงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 โดยมีการแข่งกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ E-Sport และการแข่งขันกรีฑา