พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 701

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่า ซึ่งจะหมดวาระในภาคเรียนที่ 1/2562 นี้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณใต้ถุนอาคาร 1