พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 95

นางสาววรวรรณ โสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เรียงความหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ระดับจังหวัดอุบลราชธานี โครงการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย