พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 122

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอาริศญาพร ภูมิลำเนา  นายกฤตนัน ศรีภา  นายพงษ์ดนัย กระจิวผา และคุณครูศุภชาติ ศรีตะเขต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รูปแบบเพลง) การประกวดผลงานโครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 🎉🎉