พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 279

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์มนตรี แสนนา โรงพยาบาลตระการพืชผล ร้านภัสสร มอเตอร์ไบค์ (คุณนภัสสร กัณทา) และคณะศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียโรงเรียนสะพือวิทยาคาร และจัดทีมวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพช่างซ่อมซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างอาชีพ ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563