พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 831

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน เป็นกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 และจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด