พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 658

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผล มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เนื่องในวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร