พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 326

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร