พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 487

งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี