พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 655

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มาตรวจราชการ พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน