พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 616

งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี