พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
ฮิต: 690

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเลี้ยงพระเพลร่วมกับนักเรียน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร เป็นผู้ดำเนินการ ในวันที่ 31  มกราคม 2563 ที่ใต้ถุนตึก 7